• Sản phẩm: Núm Ti Silicone cao cấp
  • Thương hiệu: Gold Baby Care Việt Nam
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Chất liệu: Silicone
  • Giới hạn chịu nhiệt: 100 độ C

Núm Ti Silicone cao cấp siêu mềm Cổ rộng (1 tia, 2 tia, 3 tia)

Liên hệ

  • Sản phẩm: Núm Ti Silicone cao cấp
  • Thương hiệu: Gold Baby Care Việt Nam
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Chất liệu: Silicone
  • Giới hạn chịu nhiệt: 100 độ C

Khuyến mại sản phẩm