núm ty nano sillver khán khuẩn Gold BaBy

CHẤT LIỆU : SILICONE

CÔNG NGHỆ TRÁNG BẠC

MÀU SẮC : VÀNG NHỦ

HÌNH THỨC : CỔ RỘNG

SIZE : S+M+L+L+

* NÚM TY NANO SILVER GOLD BABY GẮNG ĐƯỢC CHO TẤT CẢ CÁC BÌNH CỔ RỘNG

*NANNO SILVER ( NANO BAC) : DIỆT KHUẨN 99,9%

*XUẤT SỨ : VIỆT NAM LIÊN DOANH HÀNG QUỐC

núm ty nano sillver khán khuẩn Gold BaBy

Liên hệ

núm ty nano sillver khán khuẩn Gold BaBy

CHẤT LIỆU : SILICONE

CÔNG NGHỆ TRÁNG BẠC

MÀU SẮC : VÀNG NHỦ

HÌNH THỨC : CỔ RỘNG

SIZE : S+M+L+L+

* NÚM TY NANO SILVER GOLD BABY GẮNG ĐƯỢC CHO TẤT CẢ CÁC BÌNH CỔ RỘNG

*NANNO SILVER ( NANO BAC) : DIỆT KHUẨN 99,9%

*XUẤT SỨ : VIỆT NAM LIÊN DOANH HÀNG QUỐC

Khuyến mại sản phẩm

núm ty nano sillver khán khuẩn Gold BaBy