-9%
-6%
85.000  80.000 
-9%
55.000  50.000 
-12%
17.000  15.000 
-17%
12.000  10.000 
-10%
-10%
50.000  45.000 

GIÁ CỰC TỐT CHỈ TRONG THÁNG