bình tập ăn gold baby

*THƯƠNG HIỆU BÌNH TẬP ĂN DẶM : SILICONE – GOLD

*BÌNH 2 CHỨC NĂNG  , NÚM SILICONE , THÌA SILICONE

A / THAY THÌA SILICONE BẰNG NÚM TI CỔ RỘNG ĐỂ CHO BÉ BÚ SỮA RẤT TIỆN LỢI

B / THÂY NÚM TI BẰNG THÌA  SILICONE ĐỂ CHO BÉ ĂN DẶM THỨC ĂN

*CHẤT LIỆU : SILICONE

*NẮP VÀ CỔ : PP

* XUẤT SỨ : VIỆT NAM LIÊN DOANH HÀNG QUỐC

bình tập ăn gold baby

Liên hệ

bình tập ăn gold baby

*THƯƠNG HIỆU BÌNH TẬP ĂN DẶM : SILICONE – GOLD

*BÌNH 2 CHỨC NĂNG  , NÚM SILICONE , THÌA SILICONE

A / THAY THÌA SILICONE BẰNG NÚM TI CỔ RỘNG ĐỂ CHO BÉ BÚ SỮA RẤT TIỆN LỢI

B / THÂY NÚM TI BẰNG THÌA  SILICONE ĐỂ CHO BÉ ĂN DẶM THỨC ĂN

*CHẤT LIỆU : SILICONE

*NẮP VÀ CỔ : PP

* XUẤT SỨ : VIỆT NAM LIÊN DOANH HÀNG QUỐC

Khuyến mại sản phẩm

bình tập ăn gold baby