• Sản phẩm: Ti ngậm baby có dây đeo
  • Thương hiệu: Gold Baby Care Vietnam
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Công dụng: dỗ trẻ, giúp hỗ trợ cai sữa
  • Chất liệu: PPSU, Silicon

Ti ngậm baby có dây đeo – MS 11

Liên hệ

  • Sản phẩm: Ti ngậm baby có dây đeo
  • Thương hiệu: Gold Baby Care Vietnam
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Công dụng: dỗ trẻ, giúp hỗ trợ cai sữa
  • Chất liệu: PPSU, Silicon

Khuyến mại sản phẩm