KHĂN SỮA GOLD BABY XUẤT NHẬT 28X38CM

HĂN SỮA EM BÉ XUẤT NHẬT : GOLD BABY

KÍCH THƯỚC : 28X38 VS 25X30

CHẤT LIỆU : COTTON

SỐ LỚP : 3 LỚP

ĐỐNG GÓI : 10 KHĂN / GÓI

XUẤT SỨ : VIỆT NAM

* Chất liệu 100% cotton.

* Mềm mại với làn da bé.

* Kích thước: 28cm X 38cm.

khăn sữa gold baby xuất nhật

Liên hệ

KHĂN SỮA GOLD BABY XUẤT NHẬT 28X38CM

HĂN SỮA EM BÉ XUẤT NHẬT : GOLD BABY

KÍCH THƯỚC : 28X38 VS 25X30

CHẤT LIỆU : COTTON

SỐ LỚP : 3 LỚP

ĐỐNG GÓI : 10 KHĂN / GÓI

XUẤT SỨ : VIỆT NAM

* Chất liệu 100% cotton.

* Mềm mại với làn da bé.

* Kích thước: 28cm X 38cm.

Khuyến mại sản phẩm

KHĂN SỮA GOLD BABY XUẤT NHẬT 28X38CM